Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
30 Mayıs 2023


27.06.2015 tarih ve 29399 sayılı “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” kapsamında yapılan değişiklik 26 Mayıs 2023 tarih ve 32202 sayılıResmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu değişiklik ile birlikte,Türkiye Sağlıkta Kalite Sisteminin unsurları tanımlanarak, hasta-çalışan güvenliği ve memnuniyetini sağlamaya yönelik kalite çalışmalarının usul ve esasları detaylandırılmıştır.

Yönetmelik değişikliği ile birlikte öne çıkan yenilikler şunlardır:

  • İl sağlık müdürlüklerinde il kalite koordinatörlüğü, sağlık kurumlarında ise kalite yönetim birimleri ile bu birimlerde görev alacak personelin niteliği tanımlanmış, bu birimlerin görevleri belirlenmiştir.
  • Bakanlık tarafından sağlık kurumuna önceden haber verilmeden kalite değerlendirmesi yapılabilecektir.
  • SKS değerlendirmeleri sonrası kurumlar tarafından kalite iyileştirme eylem planlarının hazırlanması ve Bakanlığa gönderilmesi gerekmektedir.
  • Sağlıkta kalite değerlendirmesi sonucunda 95 ve üstü kalite puanı alan sağlık kurumları Bakanlık veya Genel Müdürlük internet sitesinden ilan edilecek. Ayrıca bu sağlık kurum ve kuruluşlarına, Bakanlıkça SKS logo kullanım hakkı ve ilgili mevzuatı çerçevesinde plaket ve/veya başarı belgesi verilecektir.
  • Düzenleme ile birlikte; Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) tarafından akredite edilen kurumlar akreditasyon belgesinin geçerli olduğu süre boyunca Bakanlıkça gerçekleştirilen sağlıkta kalite değerlendirmelerinden muaf tutulacak ve kalite puanları 100 puan olarak kabul edilecektir.
"Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik"  için tıklayınız.