T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Maltepe Devlet Hastanesi

İdari Birimler


Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
Taşınır Kayıt Kontrol Birimi
Sivil Savunma Birimi
Hasta Hakları Birimi
Teknik Servis Birimi
Biyomedikal Birimi
Mutemetlik Birimi
Bilgi İşlem Birimi
Satın Alma Birimi
Sicil Özlük Birimi
Fatura Birimi
Mhrs Birimi