T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Maltepe Devlet Hastanesi

Genel Cerrahi


Genel cerrahlar meme, endokrin sistem, gastrointestinal sistem, kolon, karaciğer, pankreas ve rektumu içeren tıbbi durumların cerrahi yöntemlerle tedavisini gerçekleştirirler. Tedavi alanının genişliği nedeniyle birçok bölüm ile iş birliği içerisinde çalışmaktadırlar.