T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Maltepe Devlet Hastanesi

Psikiyatri


Ruhsal hastalıkların tanı ve tedavisi için Psikiyatri Polikliniği hizmeti sunulmaktadır. Kapsamlı bir ruhsal değerlendirmenin yapıldığı polikliniğimizde kanıta dayalı yöntemlerle tanı ve tedavi planı oluşturulmaktadır.