T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Maltepe Devlet Hastanesi

28/09/2021

Hasta Rehberi   

Hasta Rehberi


İnsan, sadece insan olmasından dolayı doğuştan bazı hakları kazanarak dünyaya adımını atmaktadır. Hak kavramı evrensel bir kavramdır. Kısaca hak; 'hukuk kurallarının kişilere tanıdığı yetki' olarak tanımlanabilir.


İnsan hakları ilk kez 1215 yılında İngiltere'de tanınmıştır. Resmi olarak 18. yüzyıl sonlarında Amerikan Haklar Bildirgesi ve 1789 Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Evrensel Bildirgesi yayımlanmıştır. Birleşmiş Milletlerin kurulmasıyla insan hakları evrensel hale geldi. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi yayınlandı. Buna göre; herkesin özgür, onurlu, hakları bakımından eşit oldukları belirtilmektedir.

İnsan haklarını kısaca; tüm insanların her açıdan doğuştan eşit ve özgür olması diye tarif etmek mümkündür. Söz konusu bu özgürlük, başkalarının haklarına saygılı olmak ve bu hakları çiğnememe zorunluluğu ile dengelenmiştir. Çeşitli insan hakları bulunmaktadır. Hasta hakları da temel insan haklarından birisidir.

Bir Sağlık Kuruluşuna, Sağlık Hizmeti Almak İçin Başvurduğunuzda;

1)Hizmetten genel olarak faydalanma:
Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma. Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç,ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.

2)Bilgilendirme ve bilgi isteme:
Her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.

3)Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme:
Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.

4) Mahremiyet:
Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır.
Hizmetlerimiz hasta mahremiyet ilkelerine dikkat edilerek verilmektedir.

5) Reddetme, durdurma ve rıza:
Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.

6) Güvenlik:
Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya hakkı vardır.
Hastanemizde 7/24 güvenlik hizmeti verilmektedir.
Güvenlik kameraları bulunmaktadır.
Acil serviste Güvenlik kameraları sesli ve görüntülü kayıt almaktadır.

7) Dini vecibeleri yerine getirebilme:
Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.

8) İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık:
Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

9) Ziyaret ve refakatçi bulundurma:
Sağlık tesislerince belirlenen usül ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır.

10) Müracaat, şikayet ve dava hakkı:
Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.

 HASTANEMİZDE İDARECE BELİRLENEN ZİYARET SAATLERİ VE KURALLARI ;

Hastanemizde Pandemi nedeni ile ziyaretçi kabul edilmemektedir.

     
  HASTA REFAKATÇI KURALLARI    

  Yemek tepsileri yerlerde ve kapı önlerinde bırakılmamalıdır, yemekhane personeli tarafından toplanmaktadır.
  Elektrik düğmeleri ve musluklar açık bırakılmamalıdır.
  Oda içine ve pencere önlerine çamaşır asılmamalıdır.
  Hastane dâhilinde tütün ve alkollü madde kullanılmamalıdır.
  Hasta odaları temiz tutulmalı,çöp kutularının kapakları kapalı tutulmalıdır.
  Yatakların düzenli ve temiz kalmasına dikkat edilmelidir.
  Refakatçiler refakatçi kartlarını yanlarında bulundurmalıdırlar.
  Refakatçi değişimlerinden servis sorumlu hemşiresi /servis hemşiresi haberdar edilmelidir.
  Refakatçi sayısı hekim tarafından belirlenir.
  Refakat süresi bitiminde refakat kartı servis sekreterine teslim edilmelidir.
  Hastane içinde yüksek sesle konuşmak, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmemelidir.
  Hasta ve hasta yakınları sağlık çalışanlarına karşı saygı ve nezaket kurallarına uymalıdır.
  Hasta ve refakatçileri kullanımlarına sunulan eşya ve cihazlara zarar vermemelidirler.
  Refakatçiler hasta yataklarına oturmamalıdır. Çünkü bir takım hastalıklar hastanıza daha kolay bulaşır, tedavi süresini uzatır
  Vizit sırasında refakatçıların hasta odalarında olmamaları gerekmektedir.
  Hastane temizlik kurallarına dikkat edilmelidir.