Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik
21 Mart 2022


Hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanmasını esas alan Sağlıkta Kalite Standartları ile bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” 27.06.2015 tarih ve 29399 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik ile 06/08/2013 tarihli ve 28730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan önceki Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Resmi Yazı için tıklayınız.

Makam Onayı için tıklayınız.

Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik için tıklayınız.

Sağlıkta Kalite Standartları HASTANE için tıklayınız.

SKS-Hastane excel formatı için tıklayınız.


Uygulama Rehberleri:

İlaç Güvenliği Rehberi

Döküman Yönetim Rehberi.pdf

Gösterge Yönetimi Rehberi

Güvenli Cerrahi Uygulama Rehberi

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları Kalite Yönetimi Rehberi

Memnuniyet Anket Uygulama Rehberi

Ayaktan Hasta Memnuniyet Anketi

Yatan Hasta Memnuniyet Anketi

Acil Servis Hasta Memnuniyet Anketi