T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Maltepe Devlet Hastanesi

İdari ve Mali Hizmetler MüdürüİDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

İRFAN ÖZTÜRK