T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Maltepe Devlet Hastanesi

Göğüs Hastalıkları


Tüm akciğer hastalığının tetkik ve tedavileri gerek yatarak, gerekse ayaktan hasta takibi yapılmaktadır. Solunum fonksiyon ünitesinde spirometre cihazı ile akciğer fonksiyonları ölçülmektedir.