T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Maltepe Devlet Hastanesi

Hasta iletişim Birimi


Hasta iletişim Birimi ilk olarak 1948 Evrensel İnsan Hakları Bildirgesinde ''Yaş,cins,ırk,din,siyasal,inanç ve sosyo-ekonomik güç ayrıcalığı olmaksızın herkesin mümkün olan en yüksek düzeyde sağlık hizmetine kavuşması doğal hakkıdır.'' olarak tanımlanır.

Bakanlığımızın, 01.08.1998 tarih ve 23420 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliğinde Hasta Hakları şöyle ifade edilmiştir:

Hasta iletişim Birimi: Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları sebebiyle sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklarını ifade eder.

Hastanemiz Hasta Hakları Birimi 2006 yılından itibaren Hasta Hakları Yönetmeliği ve Hasta Hakları Uygulama Yönergesi çerçevesinde hizmet vermeye başlamıştır.

Dahili Telefon : (0216) 459 7770  / 1044